FAKTA OM

SORØ MAGASINET


Næste udgivelse uge 47, 2021


Oplag: 12.000 eksemplarer.

Omdeles i: 4180 Sorø, 4173 Fjenneslev, 4190 Munke Bjergby, 4291 Ruds Vedby, 4293 Dianalund, 4295 Stenlille og 4296 Nyrup samt til diverse hotspots: cafeer, restauranter, kommune, venteværelser, foreninger, butikker mv.


Distribution: Husstandsomdeles med FK Distribution med respekt for Nej Tak og Nej Tak+ Husstande.


Format: 210×297 mm. A4.

Tryk: Omslag 130 gr. gloss. Indhold: 80 gr. white.

Billeder i 300 dpi.

Alle fonte inkluderet. Annoncer til kant +5 mm.


Materialeindlevering, tekst & input i øvrigt:

Katrine Holck

katrine@soro-magasinet.dk. Tlf. 26 34 38 34


Annoncesalg:

Mediekonsulent

Tommy Hedemand

tommy@soro-magasinet.dk. Tlf. 22 56 73 48


ANNONCØR


Nå ud til tusindvis af potentielle kunder i Sorø kommune. Op mod 20.000 personer forventes at læse Sorø Magasinet, som trykkes i 12.000 eksemplarer og husstandsomdeles 4 gange om året i 2021.


Magasinet kan også findes på forskellige Hotspots i Sorø kommune, som cafeer, turistinformation, restauranter, butikker, venteværelser, kommune, foreninger mv.


Magasinet nærlæses og gemmes og er en vigtig kilde til information om tilbud, ideer, arrangementer og seværdigheder i og omkring dit lokalområde.


Sorø Magasinet er sat i verden for at bevare og fremme handel i dine detailbutikker, fortælle de gode historier og sætte fokus på Sorøs fantastiske lokalområde.


Magasinet trykkes i 4 farver på flot, glittet papir, så dit budskab fremstår skarpt og se-/læsevenligt.


Kontakt Katrine Holck på tlf. 26 34 38 34 for input til tekst, artikler, annoncer mv.


Annoncesalg:

Mediekonsulent, Tommy Hedemand tlf. 22 56 73 48

ANNONCER & FORMATER

HEL SIDE

Hel side mål: 180x270 mm.

Til kant 210x297 mm + 5 mm til beskæring.

HALV SIDE

Halv side mål: Bred: 180x133 mm. Høj: 87x270 mm. Til kant: 210x148 mm + 5 mm til beskæring.

KVART SIDE

Kvart side mål:

Bred: 180x64 mm.

Høj: 87x133 mm

Materiale udarbejdet af Sorø Magasinet tilhører Sorø Magasinet og må ikke anvendes andre steder uden forudgående skriftlig aftale med Redaktør, Katrine Holck.